Toestemming patiënt

 • Toestemming te geven aan de behandelend fysiotherapeut(e) voor het opvragen en uitwisselen van informatie ten behoeve van uw behandeling met huisarts/ specialist/ bedrijfsarts/ Arboarts/jeugdarts/ jeugdwerker/ /medebehandelaars*
  Deze verleende toestemming kan te allen tijde schriftelijk door de betrokkenen worden ingetrokken.
 • Toestemming te geven voor het fysiotherapeutisch onderzoek.
 • Toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van fysiotherapeutische zorgverlening en doelmatig financiële afhandeling van uw behandelingen bij de zorgverzekeraars. (zie ook ons privacyreglement)
 • In te stemmen met het samengestelde en besproken behandelplan van de volwassenen en kinderen.
 • Toestemming te geven voor het verzenden van het screeningsverslag aan de huisarts bij Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.
 • Toestemming te geven voor het versturen van een tussentijds en eindverslag aan huisarts/specialist/Arboarts/werkgever/medebehandelaars.
 • Toestemming te geven dat uw gegevens worden gebruikt voor KIB (kwaliteit in bewegen).
 • Toestemming te geven voor inzage van uw patiëntendossier bij een interne/externe audit.
 • In te stemmen met waarneming door een fysiotherapeut tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut.
 • De juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend fysiotherapeut of administratief medewerkster van de praktijk inzake eerder ondergane behandeling(en) fysiotherapie in hetzelfde kalenderjaar.
 • De juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend fysiotherapeut of administratief medewerkster van de praktijk inzake verzekeringsgegevens.
 • Bij geen of onvoldoende vergoeding door uw zorgverzekeraar voor onderzoek en/of behandeling fysiotherapie, of één van de verbijzonderde vormen van fysiotherapie, de hiermee gepaard gaande kosten volgens de geldende tarieven te betalen.
 • De algemene betalingsvoorwaarden en de lijst met geldende tarieven (voor niet verzekerde behandelingen) te hebben gezien en hiermede akkoord te gaan.
 • Te zijn geïnformeerd over de klachtenregeling van het KNGF.
 • Een praktijkinformatiefolder te hebben ontvangen.
 • Dat het mailadres van ondergetekende gebruikt mag worden voor de enquête t.b.v. kwaliteitsmeting van de praktijk.

Fysiotherapie Groene Hart
Fysiotherapie in Boskoop, Waddinxveen, Zevenhuizen of Gouda nodig? Fysiotherapie Groene Hart is de beste keuze. 

Wij bieden fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, handtherapie, fysiotherapie bij sportklachten, medical taping, claudicatio, COPD/Covid  therapie, revalidatie bij oncologische klachten, Gecombineerde leefstijl interventie, medische training bent u ook bij ons aan het goed adres.
Bel voor een afspraak: 0182 - 61 00 63

Aanmelding nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste gezondheidsnieuws en nieuws van onze praktijk? Meld u dan hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief van Fysiotherapie Groene Hart.

Vestigingen

Locatie de Boemerang
Limaweg 55 C, 2743 CC  Waddinxveen

Locatie de Iep
Ieplaan 35, 2742 ZG  Waddinxveen

Locatie Boskoop
GESLOTEN! (Zijde 25, 2771 EJ  Boskoop)

Locatie Zevenhuizen
Dorpsstraat 154 en 154A, 2761 AJ  Zevenhuizen

Kinderfysiotherapie Gouda
Willem en Marialaan 1, 2805 AR  Gouda